kurs

Kurs: Art Tarot

Predavač: Milan Tarot Termin: 1 x nedeljno Oblik: predavanja ili dopisno Trajanje: 1 mesec Početak: Kad se oformi grupa ———————————————————————————————— Prijavite se ili pozovite +381 62 832 73 72 [contact_form]

Kurs: Feng Shui Tarot

Predavač: Milan Tarot Termin: 1 x nedeljno Oblik: predavanja ili dopisno Trajanje: 1 mesec Početak: Kad se oformi grupa   ———————————————————————————————— Prijavite se ili pozovite +381 62 832 73 72 [contact_form]

Kurs: Astro Tarot

Predavač: Milan Tarot Termin: 1 x nedeljno Oblik: predavanja ili dopisno Trajanje: 1 mesec Početak: Kad se oformi grupa ———————————————————————————————— Prijavite se ili pozovite +381 62 832 73 72 [contact_form]

Kurs: Tarot

Kurs: Tarot
Predavač: Milan Tarot
Termin: 1 x nedeljno Petkom od 18-22 (4 časova od 45 minuta )