Telefonski razgovor

Telefonski razgovor

Ukoliko niste u mogućnosti da se vidite sa Milanom na ličnoj seansi, jedna od mogućnosti je telefonska seansa. Lična i telefonska se u razgovoru u stvari ništa ne razlikuju, Milan uz pomoć jake koncentracije preko vašeg glasa oseti jednistvenu vibraciju za presek karata.

Skype razgovor

Skype razgovor

U doba modernih tehnologija proširuje se mogućnost razgovora sa Čarobnjakom Milanom. Jedan od najnovih načina je video poziv preko besplatnog Skype programa koji se koristi putem interneta.

Kućna poseta

Kućna poseta

Ako je nemoguće da dođete do Milana, Milan dolazi do Vas! U posebnim prilikama Milan dolazi u posetu na vaš dom, kuću ili neko drugo dogovoreno mesto ukoliko je to vaša posebna želja ili potreba.