Emisija 5 – 16. 12. 2012 – Omađijani predmeti i Smak Sveta