Kurs: Tarot

Kurs: Tarot
Predavač: Milan Tarot
Termin: 1 x nedeljno
Oblik: predavanja ili dopisno
Trajanje: 1 mesec
Početak: Kad se oformi grupa

————————————————————————————————

Na kursu se objašnjava istorija Tarota, šta je Tarot, Velike Tajne, Male Tajne, Dvorske Karte, Otvarajne Tarota i  još mnogo više.

Posle kursa polaznici mogu samostalno sebi i drugima da otvore Tarot i pravilno tumače.

Tarot je drevna nauka koja se koristi za poboljšavanje životnih situacija vama i vašim bližnjima,

donosi sreću i pozitivni život ali samo ukoliko ste obučeni za njegovo korišćenje. Dobrodošli!

Practicus Magicus

Prijavite se ili pozovite +381 62 832 73 72
[contact_form]