Na koga više liče deca?

Na koga više liče deca?

Deca mršavih majki pretežno liče očevima, dok deca debelih žena više liče majkama.