Viber razgovor

Viber razgovor

Za korisnike pametnih telefona u ponudi je usluga razgovora preko Vibera. Prednost je da ne plačate impulse kao kod telefonskog razgovora. Sve što dobijate sa uslugom telefonskog razgovora, dobijate i kod razgovora preko Vibera.

Kako zakazati termin?

Viber Termin se zakazuje preko aplikacije na broj + 381 62 832 73 72. Termin dobijate tek posle izvršene i potvrđene uplate. Vreme termina biće vam javljeno u zavisnosti od gužve.

Šta treba pripremiti pre termina?

Pre termina treba pripremiti imena, datume rođenja, fotografiju ili mali predmet za ljude koje pitate. U toku razgovora držite ih blizu. Topla preporuka je da napravite spisak pitanja.

Razgovor je usluga u kojoj Milan koristi svoje sposobnosti, znanje i vreme. To je nepovratljivo. Zbog naravi ove usluge, novac se ne vraća posle obavljenog termina. Cene usluga razgovora zavise od slučaja do slučaja i dobijaju se na broju posle informativnog razgovora.

Pritisnite na ljubičasti oblačić desno dole za poziv/poruku.