NASTUPI

NASTUPI
Veći nastupi i promocije – Coloseum Club Sarajevo, #Kafaup Doncafe promocija Beograd (splav), Restoran Mitić Leskovac…
Promocija Doncafe #Kafaup - Beograd splavovi 2012
Promocija Doncafe #Kafaup - Beograd splavovi 2012, Executive group
Veće sa Milanom Tarotom - Coloseum Club Sarajevo maj 2008
Domači spektakl sa Milanom Tarotom - Leskovac Restoran Mitić novembar 2011