Zlatni fetusi

Zlatni fetusi

Ritual “Kuman Thong” je jako popularna Tajlandska Magija koja je jako gadna. Uzimaju se mrtvi fetusi ili mrtve bebe i koriste su u crnomagijskim ritualima za povečavanje moći i bogatstva tako da se uzima sveta, čista energija nedužnih duša (beba) i pokriva se sa zlatnim llistovima. Posle rituala zakopa se u dvorištu žrtve kojom žele da se uzme pare. Ova Magija se je pojavila ove godine u Europi, na Balkanu ima zabeleženih slučajeva. Žrtva često ne zna šta joj je zakopano u dvorištu.